V�sterg�rdet

teckning, tusch, 10 x 10 cm

Västergärdet