Slör i regn ved Hoinnkjerka

Akry på duk, 100 x 120 cm

Slör i regn ved Hoinnkjerka

privat